Generelle betingelser
Her finner du informasjon om betalingsmåte, forpliktelser i forhold til endringer av gjestenatall eller avbestilling.
Vi er ikke vanskelige, det meste kan ordnes dersom vi har en løpende og god dialog. Oppstår det en uventet situasjon som gjør at du må avbestille eller gjøre en endring av gjesteantall - ta kontakt med oss så raskt som mulig!
Priser
Prisene i meny og vinliste er inkludert 25% mva

Endring av gjesteantall

Korrigering av gjesteantall kan gjøres kostnadsfritt inntil kl 18:00 dagen før for kveldsarrrangement, og kl 12:00 dagen før dersom arrangementet er en lunsj.
Etter dette vil menyprisen på bestilte antall kuvert komme på regningen.
Ved frafall på over 20% kan vi kreve full betaling for disse, selv om vi blir informert om dette innen fristen
Dersom det blir vesentlige forandringer på gjesteantall, kan vi dessverre ikke love dere det bordet eller rommet som dere i utgangspunktet er lovet.  

Ikke innmeldte spesialdietter
Dietter som ikke er innmeldt på forhånd, og som krever en annen meny enn den som er bestilt og forberedt, vil belastes regningen. 

Betaling

Vi har kredittkortterminal, men kan også sende faktura
Eventuell fakturering avtales på forhånd.
Fakturagebyr er kr 85,-. 

Avbestilling av hele arrangement

Dersom vi ikke kan ta dere imot pga innstramminger i smittevernforskrifter eller nedstengning mht Covid 19, blir det vårt tap. 
Dersom dere av en eller annen grunn må avbestille på mindre enn 4 ukers varsel gjelder følgende betingelser:
Ved avbestilling fra 28 til 8 dager før arrangementsdato, må kr 5000,- betales, dersom vi ikke får inn annet tilsvarende selskap.
Ved avbestilling 7 eller færre dager før arrangementsdato,, må hele den avtalte menypris ekskl. drikkevarer betales.