Litt om oss
  • Jorunn Fimreite
    Jorunn er soussjef og leder kjøkkenet i 1. etasje
Litt om oss